Preken: Langfredag

Herren er lagt i graven, en ny grav, understreker Johannes. Det er viktig, da intet rundt vår Herre er tilfeldig. Josef fra Arimatea hadde midler til å få ordnet den. Nikodemos kom også til og sammen svøpte de Herrens legeme i linklær.

Men selv om Jesus er død, er ikke Guds Sønn død. Inngangen til graven er lukket. Men inne i graven er det en indre vei. For i tiden fra graven lukkes igjen til oppstandelsens øyeblikk påskedag, farer Sønnen ned i dødsriket. Det gjør graven til et meget viktig sted på vår jord. Her blir fysikk og metafysikk forent til en ny virkelighet.

Hvordan Sønnens opphold er i dødsriket, vet vi ikke meget om. Men hans nedferd betyr at han sank ned dit hvor avstanden til Faderen blir størst innenfor skaperverket. Han synker så langt ned som det kan synkes, inn i en virkelighet som er oss ukjent. Men det er fra det dypeste stedet, lengst bort fra Faderen som det er mulig for Sønnen å komme i skaperverket at Faderen vekker Sønnen til livet. Dødens lenker blir sprengt og veien til himmelen åpnes. Det er ny skapelse i skaperverket. Døden er ikke lenger en slutt, men en overgang til en ny eksistens, til en ny virkelighet.

Ingen har ligget før Herrens legeme i graven, ingen blir noensinne lagt der etterpå. Stedet blir holdt i hevd av de kristne og æret. Det gjør Den hellige grav til Jerusalem til den største og viktigste helligdommen vi har etter vår Herre, en grav som er tom. Den tomme graven er intet bevis på oppstandelsen, men dens logiske konsekvens.

Alle frelste døde før og etter Kristus, er frelst i Jesus Kristus. Der er ingen annen frelser, ingen annen som har kunnet sprenge dødens lenker, enn Guds egen Sønn. Intet annet er viktig enn at frelsen, det evige liv, er gitt menneskeheten i gave.

Hva betyr dette for oss? I dåpen er vi allerede døde og oppstandne i Kristus, vi er allerede på vei inn i den nye virkeligheten Gud har satt. Vår Gud er en Gud som fra sin side ønsker alles frelse og vil gjøre det som er mulig for at alle når den. Skulle noen derimot synke ned i dødsriket, vil vedkommende bare kunne komme til et sted hvor Sønnen allerede har vært.

Er det mulig å bli der? Vi vet ikke.

Vi har vårt håp i Jesus Kristus, i hans død og oppstandelse.