Prekener

Av og til blir jeg møtt med spørsmålet om det kunne være mulig å få lese en preken jeg har holdt. Nå er det ikke alltid slik at jeg skriver ut prekener, eller det kan skje at jeg fjerner meg fra det jeg har forberedt. En preken er ikke nødvendigvis noe statisk, men heller noe som utvikles gjennom å holde den. Dessuten er en preken tenkt å bli sagt til lyttende mennesker. En preken som er blitt lyttet til og så etterpå blir lest, vil muligens ikke oppleves på samme måte.

Men likefullt ønsker jeg med denne bloggen å kunne komme et slikt ønske i møte og jeg kommer derfor fremover til å offentliggjøre en del av prekenene som er utarbeidet skriftlig. Disse vil ligge blant de vanlige innleggene i bloggen og ikke bli lagt under et eget menypunkt.