Preken: Påskenatt A

Herren er oppstanden! Dette budskapet, denne troen og denne overbevisningen er det som gjør oss til kristne. Denne troen bygger på apostlenes og den unge kirkes mange disiplers møter med den oppstandene Herre. De forkynte det og bragte det videre.

Herren er ikke død, graven forble ikke lukket. Riktignok er ikke den tomme graven vår tro på oppstandelsen. Nei, vår overbevisning om hans oppstandelse bygger på virkelig møter med ham. Selve oppstandelsen blir ikke beskrevet noe sted. Det var den gang klart for enhver kristen at Jesus var oppstått fra de døde. På den tiden da evangeliene ble skrevet var denne troen selvfølgelig.

Vi må tenke på hvordan disiplene flyktet etter korsfestelsen og gjemte seg av frykt for jødene. Så plutselig trådte de frem med en urokkelig sikkerhet og forkynte budskapet om Jesu oppstandelse. Og ikke bare det, de var til og med gladelig villig til å ta på seg alt, selv lidelse og død, for dette budskapets skyld. De følte seg helt sikre. Denne sikkerheten kan bare komme fra møtene med den oppstandene selv.

Også det faktum at det allerede i løpet av kort tid fantes tusenvis av kristne og at det stadig ble grunnlagt nye menigheter vitner om de første kristnes urokkelige sikkerhet.

Oppstandelsen er en sann hendelse. Ingen hadde oppstått fra de døde før. Jesus hadde nok vekket døde til livet, men disse oppvekkelsene ligner mer på reanimasjoner. De døde senere igjen.

Men Jesus ble ikke reanimert, men lever i en ny virkelighet, på en ny måte. Evangelienes beretninger gjør det helt klart at dette nye livet er annerledes enn vårt liv. Den oppstandene kan plutselig være midt iblant sine disipler, eller han kommer gjennom den låste døren. Han har sine sårmerker og kan til og med spise. Han er den samme.

Men hvem kan beskrive dette nye livet slik det er? Ingen. Men en ting er sikkert. Tidens og rommets begrensninger, som vi er fanget i, finnes ikke lengre. Det er altså ingen reinkarnasjon, ingen gjenfødsel, men et annet, et nytt liv.

Å tro på oppstandelsen som oppstandelse gjør oss til kristne. Jeg understreker: troen! Oppstandelsen kan ikke gripes av vitenskapen, vil aldri kunne bli viten. Den forblir for alltid tro. En tro som bare er mulig hvis vi er villige til å se, tenke og tro Guds Sønn i Jesus fra Nasaret.Jesus Kristus er Guds Sønn som ble menneske og som stod opp fra de døde på den tredje dagen. Han lever her og nå, han leder sin Kirke, bruden, som hennes hode. Han er her i vårt fellesskap, i sitt Ord og i sitt hellige Legeme og Blod. Han er evigheten Herre og Konge.