Ny lyd – Søndagsbladet 251118

Kjære menighet,

da er vårt nye akustiske anlegg installert i kirkerommet og i dag får dere for første gang høre resultatet. Anlegget er både laget og installert av et polsk firma med navn «Rduch». De har 40 års erfaring med å utstyre kirkerom over hele verden med mikrofoner, forsterkere og høyttalere. Firmaet har i dag 50 ansatte.

Vi har fått det nyeste utstyret de har. Vi har nå høyttalere foran og bak i kirkerommet. Men også på orgelgalleriet, i sakristiet og i salen under. Det er som før en mikrofon på alteret og ved ambo. Men i tillegg er to trådløse mikrofoner vi kan bruke og det er to mikrofoner på orgelgalleriet. De lange høyttalerne dere ser foran har f.eks. 16 høyttalere hver, med en digital forsterker per høyttaler.

Anlegget har fått en sentral av/på bryter ved inngangen til sakristiet og man kan velge lydgjengivelse for få eller mange mennesker i rommet. Alt er riktig innstilt og ingen skal røre forsterkerens innstillinger! Etterhvert kommer det en låsbar dør foran som skal hindre noen å gjøre det. Forsterkeren for teleslyngen er også blitt ny. Jeg håper de som bruker teleslynge vil få bedre glede av den. Høyttaleren nede i menighetssalen kan slås av og på. Meningen med den er å gi barnefamilier eller andre som er nede, muligheten til å følge messen der.

Så i det store hele begynner vi nå å bli ferdige med fornyelser. Men det er en del ting som ennå gjenstår for en stund fremover. Det gjelder de gamle kirkebenkene (de skrå). Treverket er tildels meget slitt. Men dessverre er det brukt laminat og ikke massivt tre. For å reparere dem, må det lages helt nytt treverk til benkene. Verst ser knelebenkene ut. Muligens vil det holde bare å skifte disse.

Videre kan jeg tenke meg noe annet å sitte på for prestene og ministrantene. Det flotte kunne vært å hatt buede benker med stålben og treverk i samme stil som benkene i kirken. Det ville gjort det mer helhetlig. Dessuten bør vi gå til anskaffelse av en ny ambo da den vi har nå ikke står særlig støtt. Videre kan man vurdere penere lysestaker etc. Den store staken til påskelyset må en eller annen gang ha falt kraftig i gulvet, da den er skjev. Det er grunnen til at lyset alltid ser skjevt ut.

Men vi kan tenke på enda mer. Skapene i sakristiet er fra 1960 og kan også trenge en fornyelse. Jeg vet det finnes firmaer i Polen som er dyktige på å lage sakristimøbler. Etterhvert kan jeg tenke meg at vi inviterer et slikt firma til å se sakristiet, designe en løsning og komme med et anbud. Antageligvis kan løsningen gjøres på en annen måte for å fjerne den trangeste delen vi har i dag. Det er litt synd at man ikke bygget veggen mot stien bak kirken en meter lengre ut, noe som ville gitt en helt annen plassmulighet.

Større prosjekter som ennå kan tenkes på, kanskje fantaseres om, ville være å forandre «glass»-veggene slik at de slipper gjennom mer lys. I det minste få byttet ut det gamle plexiglasset, eller hva det er, med et mer klart glass. Det ville gi mer dagslys i kirken. Atriet trenger fornyelse av varmekablene, noe som må gjøres i overskuelig fremtid. Da ville det være fint å få skiferheller igjen og få fjernet flisene som ligger der i dag. Dessuten kan man vurdere om man kan legge et flatt tak over hele atriet og på den måten få utvidet kirkerommet. Men det må ikke bli mørkere enn i dag. En videre utfordring er forbedringer for rullestolbrukere og andre med begrensninger i bevegeligheten. Hageanlegget er fortsatt et ugjort område. Flere av trærne bør felles og en god del kan forandres for å øke trivselen i uteanlegget.

Så når man først begynner et sted, oppdager man nye steder hvor ting kan gjøres …