Caritas – Søndagsbladet 240917

Stopp flukten fra sulten –  Appell til Caritas-søndag 24. september 2017

«Gå nå hjem, spis festmat og drikk søt vin! Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for» – Nehemiah 8:10.

I dag feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge! Dette er et uttrykk for solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med hele Kirken og Caritas vil vi være med på å gjøre verden til et bedre sted for alle. Derfor går dagens kollekt til Caritas’ arbeid for å bekjempe sult.

Den 29. september har Kirken tradisjonelt feiret høsttakkefest i forbindelse med Mikkelsmesse. Derfor oppfordrer vi til å feire høsttakkefest –  i takknemlighet for at vi kan spise oss mette hver dag – og i solidaritet med våre brødre og søstre som ikke er like heldige. I mange av verdens hjørner er innhøstingen hardt arbeid, og høsttakkefesten derfor svært viktig. Pave Frans ønsker en større bevissthet om vårt felles ansvar for jorden og våre medmennesker. Ved å feire jordens gaver med særlig takknemlighet, kan vi få inspirasjon til å dele av vår overflod med «dem som ingen dekker bord for», slik det står i Nehemjas bok.

Caritas Norge begynner nå en kampanje med tittelen «Nullsult» som i år har temaet «Stopp flukten fra sulten». Årets kampanje setter fokus på en global sultkrise der mennesker blir tvunget på flukt fra sine hjemland på grunn av sult og matmangel. Noen steder skyldes dette krig, andre steder tørke, flom og klimaendringer, noen steder dypt urettferdig fordeling av goder.

Ingen skal trenge å dø av sult. Det er nok mat til å mette alle. Likevel er det 800 000 som sulter og tallet stiger. Kirken, som et tegn på barmhjertighet og nestekjærlighet kan og bør strekke ut en hånd til dem som lever under umenneskelige forhold.

Vi er skapt til kjærlighet, og ved å handle i kjærlighet til hverandre, lever vi ut vårt potensiale som mennesker. Når vi bekjemper fattigdom og sier nei til urettferdighet, gir vi ikke bare andre mennesker bedre liv, men vi styrkes også i vår egen åndelighet, kjærlighet og moralske utvikling.

Sult er en krise som kan løses. FN har funnet en direkte sammenheng mellom usikker tilgang på mat og økning i mennesker som må reise fra hjemmene sine. 70 prosent av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengige av jordbruk. Disse trenger arbeid utenfor jordbruket, frø som tåler tørke, bedre vanningssystemer og mulighet til å selge varene sine. I følge verdensbanken er investering i landbruket mer enn dobbelt så effektivt for å bekjempe fattigdom enn noen annen metode. Dette er hjelp som virker.

Caritas Norge arbeider aktivt med matsikkerhet i en rekke land, både i Asia, Afrika og Latin-Amerika. I 2016 fikk 150 000 mennesker bedre liv på grunn av Caritas’ prosjekter innen matsikkerhet. I 2013 lånte Davies fra Zambia en liten sum penger til å kjøpe frø og fikk opplæring i bærekraftig jordbruk. I 2015 hadde han betalt tilbake lånet, men også tjent nok til å sende alle barna sine på skole! I Kongo har bønder som deltar i programmet mer enn doblet inntektene sine, og nesten alle har nok til å spise tre næringsrike måltider om dagen. Dette er bare noen eksempler på at arbeidet nytter!

Når vi i dag markerer Caritas-søndag går kollekten til Caritas’ arbeid for dem som sulter.

Caritas håper det vises stor solidaritet med våre brødre og søster på alle kontinenter.