Preken: 2. søndag i advent

Dagens tekster fører oss dypere inn i mysteriet om den kommende Frelseren.

Profeten Jesaja tegner opp vakre bilder av den kommende Frelserens tid. De vil vekke lengselen og håpet etter ham som kommer, etter ham som er ventet. Verden vil bli ny, noe profeten skildrer med de umulige konstellasjonene mellom dyr. Ingen skader noen. Det høres for godt ut til å være sant. Og verden er nok ikke blitt slik. Men det dreier seg om en dyp og hellig overbevisning om at dette er mulig dersom landet virkelig er ”fylt av kjennskap til Herren”. Det er avgjørende. Den indre, dype overbevisningen om Herrens eksistens, om Herrens nærhet, om Herrens kjærlighet. Herren er rett og slett grensesprengende.

Hvordan skulle det være mulig? Jo, fordi Ånden virker med på dette. Den hellige Ånd spiller en nøkkelrolle i julens mysterium. En rolle vi kanskje overser ved å fryde oss over å få se barnet i krybben. Bevare meg vel: at Guds Sønn ble menneske, overgår alle våre forestillinger. Men uten Guds Ånd, ville dette neppe ha blitt virkelighet.

I morgen feirer vi høytiden for jomfru Marias uplettede unnfangelse. Den er kun mulig gjennom Åndens virke. Det er Ånden som så kommer siden over Maria og åpner veien for Sønnens fremvekst i Maria. Ånden er der mer enn vi begriper.

Jesaja beskriver Åndens virke i Herren. Johannes Døperen som den siste av profetene som står i overgangen fra Den gamle til Den nye pakten forkynner at Herren kommer til å døpe i ”Hellig Ånd og i ild”.

Julen er ikke bare Sønnens fest, den er også Åndens fest. Den er Guds fest, den treenige Guds fest.

Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd er sammen om inkarnasjonens mysterium. Guds Ord ble kjød og tok bolig i blant oss. Gud åpner verden til noe nytt. Gud er nær på en ny og annerledes måte. Gjennom Kirken virker Gud sakramentalt i de døpte i verden for gjennom dem å fornye verden og føre alle mennesker til Kirken.

I dåpen mottar personen Den hellige Ånd som tar bolig i personen og virker i personen. Det er den samme Ånden som Jesaja beskriver som kommer med visdom og forstand, med råd og styrke, som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.

Ånden er slik at han virker i mange på mange steder samtidig. Og det selvfølgelig uten å være delt. Der er bare én Ånd. Ånden strekker seg på en måte overalt hvor han vil virke.

Han virker selvfølgelig alltid i Kirkens sakramenter. Han virker uten at vi merker det eller ser det. Men Han er der og er virksom.

Vi er døpt i Hellig Ånd. Det er Ånden som driver oss til bønn, til takksigelse, til lovprisning, til omvendelse. Det er Ånden som gjør det mulig for oss å jevne ut stiene og gjøre veien klar for Herren som kommer, Herren som vil komme til vårt hjerte.

Advent er en tid for å gjenoppdage hvor nær Gud er oss, hvordan han omfavner oss i Den hellige Ånd, hvordan Han møter oss i Jesus Kristus. Det er det som vil være med på å gjøre julen til en gledens og lysets fest for oss.