Preken: Nyttårsaften

I følge mange mennesker skulle vi ikke ha vært her i aften. De var nemlig overbevist om at jorden ville gå under like før jul. Til tross for at det vitenskapelig sett ikke fantes grunn til å frykte noe som helst, florerte de rareste forestillinger og ideer om det som angivelig skulle skje. Alt fra mindre eller større katastrofer til jordens komplette endelikt, eller til et dimensjonsskifte. Noen regnet med å skulle bli reddet av utenomjordiske ved å bli transportert til et annet sted hvor nå enn det måtte være. Intet av dette har skjedd.

​Hvorfor slike forestillinger oppstår, vil vi ikke komme inn på her. Men jeg mener det har med falske profeter å gjøre, eller med Antikrist å gjøre, slik evangelisten Johannes er inne på i sitt første brev. Mange som har latt seg uroe av disse falske profetene, har brukt mange penger på å beskytte seg mot de forespeilede katastrofer.

Vi vil ikke følge Antikrist, men Kristus, Ordet som ble kjød og som er vårt lys. Kristus har sagt om seg selv at han er veien, sannheten og livet. Antikrist formidler ikke sannhet, viser ikke vei, fører ikke til livet. Ønsker vi virkelig å finne veien, sannheten og livet, behøver vi ikke lete andre steder enn Kristus. Da kan vi ikke bli forledet av mennesker som opptrer som Antikrist med falske lærer.

Pave Benedikt har invitert oss til å delta i Troens år som kommer til å ledsage oss nesten hele det kommende året. Det er en invitasjon som kan hjelpe oss til å fornye og fordype vårt forhold til vår Herre Jesus Kristus. En god hjelp til dette er pavens tre bøker om ham, det tredje bindet blir for tiden oversatt til norsk, men foreligger allerede på andre språk. Disse bøkene er en god hjelp for å bli bedre kjent med vår frelser og hans skikkelse.

Troens år er også et jubileumsår for Det annet Vatikankonsils begynnelse for femti år siden og det er derfor også fornuftig å lese konsilets dokumenter på nytt. De finnes selvfølgelig på mange språk og snart kommer de ut igjen på norsk, denne gangen samlet i ett bind.

I vår menighet kommer vi til å tilby en evangeliseringsaksjon i slutten av januar som også er et ledd i troens fornyelse i året som kommer. Jeg håper mange vil ha mulighet til å delta på ett eller flere av sammenkomstene i de dagene.

I dåpen er vi blitt Jesu Kristi brødre og søstre. La oss bruke det nye året til å forstå bedre hva denne virkeligheten i vårt liv betyr og glede oss over å ha mottatt troen i gave. Vi tilhører ham som er vår frelser og som veien, sannheten og livet har åpnet det evige livet i Guds herlighet for oss.