Gikk jorden under?

I følge en såkalt kristen radiovert, Harold Camping, vil de troende i dag bli rykket til himmelen, mens andre må vansmekte her til den 21. oktober. En ting er at han kan mene noe slikt, noe annet er at mange tror på ham. Det finnes intet grunnlag i Skriften hverken for å finne en dato eller å mene at de troende blir rykket til himmelen.

Kristus sa selv helt klart at ikke en gang han vet timen. Om jorden går under nå eller om tusen år eller om millioner år eller om milliarder år, det kan vi ikke vite og det er ikke gjemt i noen koder eller tall. Det er bortkastet å bruke energi på å skulle finne ut slikt. Kristus formante de som følger ham å være våkne, være forberedt. Ingen av oss vet når vår egen time er kommet og vi skal derfor ikke utsette en omvendelse, men leve omvendt til Herren … men ikke av redsel eller frykt, men av kjærlighet til Gud. Apoklaypsen er ikke en redselsens dag, men en gledens dag. De første kristne gledet seg og bad om Herrens snarlige komme.

Camping er et eksempel på hvor galt det kan gå dersom man forsøker å utlegge Skriften på egen hånd. Kun Kirken er den autentiske utelegger av Skriften. Derfor bør man være kjent med Kirkens lære for å lese Skriften. Utenfor Kirken bør Skriften leses med forsiktighet.