Hilsen fra sykehuset

Siden i går natt ligger jeg på sykehuset. Min eneste datakontakt med omverden er en såkalt smarttelefon, en HTC Legend. Så tastene er små og litt vanskelige å treffe riktig. Jeg kunne ha skrevet noen ord i går, men jeg kom hit uten ladeapparat og hadde for lite strøm til å skrive.

Som prest har jeg både besøkt og arbeidet i sykehus. Men å ligge som pasient på denne måten har jeg knapt gjort. Sist var som soldat 19 år gammel i Nordnorge. Da ble jeg lagt på sykestuen med influensa. For å hindre smitte ble de syke lagt over dit.

Men denne gangen er det en liten gjenstand, en nyresten, som har ført meg på sykehuset. Den meldte sitt nærvær i et smerteangrep før jul og har av og til meldt seg med til dels avsindige smerter. I går ble den observert ved hjelp av CT, så nå skal nok noe skje med den. Den ligger i urinlederen utenfor nyren. Den forårsaker dessuten en infeksjon og jeg går derfor på antibiotika.

Det er forunderlig at en så liten gjenstand kan forårsake så meget smerte og at kroppen skal være så smertefølsom i det området.