Første innlegg

Etter at pave Benedikt XVI anbefalte prester og andre medarbeidere i Den katolske kirken å bruke internett til å formidle vår tro og overbevisning, ønsker jeg å vurdere om dette er noe jeg kan være med på. Men da jeg aldri har blogget før, vil jeg trenge en tid for å komme i gang med arbeidet. Dette blir derfor mer som en test på å legge inn et innlegg før det innholdsmessige arbeidet begynner. Jeg håper den vil bli lesverdig med tiden. Da jeg skriver artikler i andre sammenhenger og holde foredrag, kan jeg tenke meg å legge inn innhold fra disse med tiden.