Besøk i Taizé

Sist helg fikk jeg være med en delegasjon fra Norges Kristne Råd til i Frankrike. Allerede midt på syttitallet fikk jeg høre om stedet, men jeg hadde aldri vært der før nå. Det ble en meget positiv erfaring og et kjærkomment avbrekk fra mediestormen som feide over vår lille katolske kirke i Norge.

Det er flere dimensjoner som er interessante ved Taizé og som gjør det til et spesielt sted i vår verden og som kan tolkes som Den hellige Ånds verk.

Les mer «Besøk i Taizé»