Preken ved søster Raymunda Uhlrenbrocks begravelse

Bønnen er oss så kjent og kanskje ukjent samtidig. På den ene siden er vi kjent med de mange forskjellige bønner vi lærer på livets vei. I ordenslivet legges det gjerne en god del bønner og bønneformer til de vi har fått med hjemmefra. Men det er en annen side ved bønnelivet vi kanskje ikke ofte tenker over, nemlig at vår eksistens i seg selv kan bli til bønn. Den trofasthet vi utviser i vårt liv, vårt kall og vår tjeneste, kan være bønn i Guds verden. Muligens ber vi mer enn vi ofte selv er oss bevisst.

Les mer «Preken ved søster Raymunda Uhlrenbrocks begravelse»