Betongkatolisisme – det egentlige spørsmål

Problemet er at et begrep som «betongkatolisisme» ikke er teologisk og vil ikke avgi noe teologisk innhold. Begrepet har ingen dekning hverken i Det nye testamentet eller i tradisjonen. Likevel kan det være i ønsket om å utvikle et slikt begrep, et spor av noe viktig som bør heves frem.

Etter min mening bør man søke i de teologiske skikkelser som Det nye testamentet tegner for oss. Mitt forslag er derfor å studere nøye de typer skikkelser Kristus møter i evangeliene for å finne en mer teologisk beskrivelse av det som kan være ment bak ordet «betongkatolisisme«.

Les mer «Betongkatolisisme – det egentlige spørsmål»