Preken: Palmesøndag A

På noen få dager skifter mengdens rop fra «Hosianna» til «Korsfest». Vi vet ikke om det er de samme personer begge steder, men det er utrolig hvordan stemningen i Jerusalem snudde på kort tid.

Jesus hadde opplevd noen hektiske dager etter inntoget i byen hvor han hadde kommet ridende på et esel som en ny kong David. Mengden så og forstod det messianske tegnet.

I de få dagene i Jerusalem, sa Jesus mange sentrale ting og vekket en dyp irritasjon hos de ansvarlige. Særlig da han ryddet templet og stod frem som en som kritiserte driften og bruken av templet. Jesus forstod at tiden var knapp og at det snart ville komme til den avgjørende konfrontasjonen. Etter det siste måltidet med apostlene, ble han arrestert i Getsemane.

Han venter og velger helt bevisst møtet med ypperstepresten Kaifas for å bekrefte at han i sannhet er Messias: «… i fremtiden skal dere få se Menneskesønnen sitte ved Allmaktens høyre hånd, og komme på himmelens skyer». Avsløringen førte ikke til en hyllest av Messias, men til en dødsdom. De forstod ikke at Jesus fra Nasaret er Guds inkarnerte Sønn og at han ikke bare oppfylte, men også overgikk alle det jødiske folkets forventninger til Guds Messias.

Jesus er ikke bare en ny kong David, men også en ny Moses som leder det nye eksodus, utgangen fra denne virkeligheten til det nye lovede landet i Guds himmel gjennom hans død og oppstandelse. Hans offer på korsets alter gjør ham dessuten til den nye Melkisedek, den evige yppersteprest. Den kommende oppstandelsen bekrefter alt dette og gjør det til virkelighet. Det er det vi minnes og feirer i disse dagene.