Motsvar fra Kessel

I Klassekampen onsdag, imøtegår Rudi Kessel mitt innlegg. Det er ikke av en slik karakter at jeg kommer til å sende inn flere innlegg. Men det som forundrer meg, er at han velger å undertegne med ordene «…tidligere prest in den katolske kirke» og så skriver han som om han ikke har noe spesielt kjennskap til Den katolske kirken.

Les mer «Motsvar fra Kessel»

Kronikk om sølibatet

Tirsdag den 27. april offentliggjorde DagenMagazinet en kronikk jeg har skrevet om sølibatet i Den katolske kirken. En del av innholdet stammer fra foredraget om sølibatet som jeg holdt i Bergen i fjor. Men store deler av foredragets innhold er tatt bort av hensyn til lengden på en kronikk. Det dreier seg om studiet av konsilstekstene og de pavelige dokumenter om sølibatet. Foredraget ligger tilgjengelig i rubrikken «Foredrag» på bloggen.

Men jeg har innarbeidet noen nye tanker rundt sølibatet grunnet den aktuelle situasjonen. Mitt ønske med kronikken har vært å gi en dypere og mer teologisk forståelse for sølibatet. Det er dessuten viktig å forstå den indre sammenhengen mellom sølibatet og ekteskapet. Begge deler er i dag utsatt, først og fremst på grunn av utilstrekkelig tro og mangel på forståelsen av kall.

Kronikken ligger under «Artikler«.

Overgrep og Judas

Ethvert seksuelt overgrep på barn, ungdom eller voksne er forkastelig og uhyrlig. Ekstremt ille er det, dersom gjerningsmannen er en prest. Etter slike handlinger bør en prest kastes ut av prestestanden. Det er et slikt svik at en videre tjeneste må anses som umulig. Det kan ikke tolereres at ugjerningsmannen blir flyttet på og får en ny tjeneste et annet sted. Vedkommende må ganske enkelt bort.

Les mer «Overgrep og Judas»

Foredrag

I tillegg til avdelingen med artikler, har jeg bestemt meg for å lage en ny avdeling med foredrag. Foredragene har den fordelen at de tillater et mer omfattende arbeid og tilbyr derfor mer å lese. Det første foredraget jeg offentliggjør ble holdt i Katolsk Forum i Bergen i fjor i februar. Det omhandler sølibatet i Den katolske kirken.