Preken: Første påskedag

Vi møter i dag to av de fremtredende disiplene i Johannesevangeliet. Det er på den ene siden Peter som representerer det kirkelige embede og på den andre siden Johannes som representerer den kirkelige kjærlighet. Peter er klippen som Kristus bygger vår Kirke på, den første pave som har i oppdrag å garantere kirkens enhet og tro. Johannes er disippelen som hvilte sitt hode på Herrens bryst og lyttet til Herrens hjerte. Johannes skrev kjærlighetens evangelium.

Les mer «Preken: Første påskedag»

Preken: 4. fastesøndag

Vi har i dag hørt den meget kjente lignelsen som gjerne blir kalt lignelsen om den fortapte sønnen. En lignelse som kanskje er den mest bevegende av alle Herrens lignelser. Men det en lignelse som står i fare for å bli ensidig utlagt dersom vi retter vår oppmerksomhet bare på synderen som gjør bot.

Selvfølgelig dreier det seg også om bot og omvendelse. Og Kristus vil innby oss med denne lignelsen til å vende tilbake til Gud, skulle vi ha vendt oss bort fra Ham.

Men lignelsen dreier seg ikke først og fremst om den «fortapte sønnen» og hans omvendelse, ei heller om brorens misunnelse og mangel på glede over brorens gjenkomst. De to sønnenes skjebner og vesener tjener i grunnen bare til å åpenbare farens hjerte. En far som er et bilde på Herrens egen himmelske far. Aldri har Kristus fremstilt sin far i himmelen på en mer levende og tydelig måte.

Les mer «Preken: 4. fastesøndag»