Døden tilbake?

Det er positivt at enkelte begynner å snakke om døden igjen i den offentlige debatten. Angsten for døden gjør i grunnen livet mindre levverdig. Det paradoksale ved vår menneskelige eksistens er at liv og død hører slik sammen at man ikke får lov til å fortrenge døden dersom man vil ha livskvalitet. Er døden en størrelse man regner med, blir livet mer verdt og leve og satt pris på.

For meg ble overgangen fra Argentina til Norge en tildels sjokkerende opplevelse fordi alt var så trygt og fredelig i Norge. Og dørgende kjedelig.

Les mer «Døden tilbake?»