Et innlegg om misjon og økumenikk

I går deltok jeg ved misjonsfestivalen Agenda : Ut i Stavanger og holdt et innlegg om økumenikk og misjon fra et katolsk ståsted. Det er lagt under denne tittelen i menyen «Foredrag» på siden. Det var en respondent som svarte på innlegget.

Jeg deltok også ved en paneldebatt etterpå sammen med to andre innledere. Innlegget mitt ble tatt godt i mot og vi hadde an positiv diskusjon.

Økumenisk vesper

I dag var mange samlet til en økumenisk vesper i St. Johannes (Bretvedt kirke). Det ble en flott vesper. Biskop Ole Christian Kvarme holdt en meget preken over 1. Kor 1,1-17. Er Kristus delt? Biskopen spisset innholdet inn mot at Kristus må være sentrum for oss og at vi alle er lemmer på hans legeme.

Som medlem av den økumeniske kommisjonen i bispedømmet var det min oppgave å lese innledningen til forbønnene, be sluttbønnen og gi velsignelsen.

Etter vesperen hadde menigheten laget et strålende måltid med nydelig mat som var noe helt annet enn en vanlig kirkekaffe. Det gjorde det hele til en ekstra fin og god opplevelse.

Besøk i Taizé

Sist helg fikk jeg være med en delegasjon fra Norges Kristne Råd til i Frankrike. Allerede midt på syttitallet fikk jeg høre om stedet, men jeg hadde aldri vært der før nå. Det ble en meget positiv erfaring og et kjærkomment avbrekk fra mediestormen som feide over vår lille katolske kirke i Norge.

Det er flere dimensjoner som er interessante ved Taizé og som gjør det til et spesielt sted i vår verden og som kan tolkes som Den hellige Ånds verk.

Les mer «Besøk i Taizé»