En sørgelig nyhet

Jeg fikk i aften vite at stormesteren for Ridderordenen av Den hellige Grav i Jerusalem (OESSH), Kardinal John Patrich Foley, har bedt Paven om å få trekke seg grunnet alvorlige helseproblemer. Kardinalen har reist tilbake til sitt hjemsted i Philadelphia i USA. Det er uten tvil et stort tap for vår orden og som storprior for Norge er jeg meget takknemlig for kardinal Foleys interesse for den nye gruppen i Norge. Vi ble grunnlagt som en magistral delegasjon under stormagisteriet den 1. januar 2008 ikke lenge etter at kardinal Foley hadde overtatt ansvaret og vi er ridderordenens yngste grunnleggelse. Ordenen går tilbake til det første korstoget i 1099 og har i dag rundt 26.000 medlemmer. Ridderordenens sentrale oppgave er å støtte det latinske patriakatet i Jerusalem og de kristne i Det hellige land og i deler av Midtøsten.

Med glede tenker jeg tilbake på kardinal Foleys besøk hos oss i Oslo den andre adventhelgen i 2009. Han var hos oss fra torsdag den 3. desember til mandag den 7. desember. Fredagen hadde vi et seminar på Menighetsfakultetet om situasjonen for de kristne i Det hellige Land. Lørdag tok han opp nye medlemmer under investituren i St. Olav domkirke og søndag feiret han høymessen med oss.

Inntil Paven velger en ny stormester, vil ridderordenens assessor erkebiskop Giuseppe de Andrea lede ordenen.