Løftefornyelse i Legpicpus

Jeg befinner meg denne helgen i ordenens provinsialat i Niederlahnstein ved Koblenz i Tyskland. Foranledningen er at medlemmene fra Norge i ordenen leggren fornyer sine løfter for tre år.

Da ordenen ble grunnlagt 1800 i Poitiers i Frankrike, var det fra starten av en leggren i tillegg til ordenens brødre og søstre. Det er en ordensfamilie med tre grener. Legmedlemmene søker å leve sitt liv i samfunnet inspirert av ordenens spiritualitet. Med løftene forplikter de seg til det på en offentlig måte.

Dagen i dag, den 16. oktober er dessuten Maragrete Marie Alacoques minnedag, en nonne som levde i andre halvdel av sekstenhundre tallet. Hun opplevde å få visjoner av Herrens hellige hjerte og som ønsket en devosjon i Kirken til Jesus Kristi hellige hjerte.

Vår orden er kongregasjonen av Jesu og Marias helligste hjerter og derfor er dagens minnedag en god ramme for løftefornyelsen. I Jesu hjerte betrakter vi Guds kjærlighet slik den har åpenbart seg oss i Jesus Kristus. Kristus var lydig til Faderen helt til det siste, til døden på korset, i nedferden til dødsriket og i oppstandelsens herlighet. I Marias hjerte betrakter vi kjærligheten til den kvinnen som gav sitt uforbeholdne ja til Guds vilje.

Det interessante er at ordenens grunnleggere valgte en kjærlighetsspiritualitet for ordenen. De opplevde den franske revolusjonens gru og menneskeforakt. Men de lot seg ikke overmanne av det dype mørket som med den kom inn over verden, men valgte å stemme seg imot ved å være dypt overbevist om at Gud er uendelig kjærlighet. Denne holdningen er forblitt aktuell og gjør vår ordens til en aktuell orden for vår tid.

Messe feiret vi i dag i kapellet som er vigslet til den hellige Damian de Veuster, de spedalskes apostel. Ingen av ordenens medlemmer har vel så tydelig vist hva ordenens spiritualitet går ut på og er. I alteret som har en glassoverflate ligger en messehagel som han brukte på Molokai. Det er et sterkt minne om hans hengivelse å feire Herrens offer og samtidig se ned på den gamle og slitte messehagelen. Tydeligere kan man vanskelig vise forbindelsen mellom Damians hengivelse og Kristi død og oppstandelse.