Preken: 19. søndag i kirkeåret

Som mennesker søker vi ofte å slå oss ned, sitte i ro, binde oss fast. Men Gud kan ville noe annet av oss. Denne søndagens tekster handler om å bryte opp, gi seg på vei. Vi skal leve i oppbrudd, oppbrudd på grunn av troen, på grunn av Guds kunngjøring, oppbrudd fordi man snart skal avlegge regnskap.

I den andre lesningen møter vi det å bryte opp i troen. Abrahams tro var basert på et ord som var mottatt av Gud, et ord som kunngjorde noe usynlig og fremtidig. En tro som fikk Abraham til å bryte opp fra det kjente og kjære og begi seg mot det ukjente, en tro som ble hardt prøvet da Abraham ble bedt om ofre sin eneste sønn Isak. Men Abraham slapp aldri taket i troen på Gud og ble derfor i sannhet en troens far og forbilde for oss alle.

I den første lesningen hører vi hvordan folket opplevde at de kunngjorte løfter ble oppfylt og folket brøt opp og gav seg på vei til det lovede land. Det samme gjaldt løfter som f.eks. Kong David fikk eller ord som gikk til profetene.

Dersom vi er oppmerksomme troende, kan vi oppdage at Gud viser oss at vi befinner oss på den rette veien gjennom ting som skjer oss. Selv om det kan være at troen på veien blir hardt prøvet. Troen er ikke bygget på under og tegn, men på Guds trofasthet som står ved sitt ord.

I evangeliet møter vi oppbruddet fra gale bindinger til det jordiske, oppbruddet mot det himmelske. Herren råder de troende til å være rede. Ingen vet når vårt personlige møte med Herren vil finne sted, han kan komme når vi minst aner det.

Det er kanskje noe av det vanskeligste ved å leve som en troende i vår tid. Verden rundt oss er bygget opp på en måte som vil gjøre oss uavhengig av tro og Gud. Mennesket har konstruert sin verden som om himmelen ikke finnes. Alt skal oppfylles her, alle lengsler og ønsker, alle begjær og behov.

Men i troen vet vi at våre lengsler og ønsker peker utover dette livet og i siste instans bare vil kunne oppfylles av Gud. Derfor forblir vårt hjerte urolig inntil det hviler i Gud. Vi kan ikke knytte oss endelig til denne verdens goder, men vi bør befinne oss i et stadig oppbrudd hvor vi søker å holde vår ånd fri fra det jordiske og åpen for det himmelske.

At Kristus har lovet å komme igjen, er ikke en trussel for oss, men en glede. Vi ser frem til noe fantastisk, til noe stort. Vi skal få tre inn i den himmelske bryllupsfesten. Der kommer alt til å overgå det herværende uendelig meget, så det er lite klokt å satse utelukkende på det herværende. En skatt i himmelen er langt mer verdifull enn en skatt her. Selv den aller rikestes prakt her på jorden blekner mot den prakt selv den ydmykeste vil ha i himmelen.

Hadde menneskeheten forstått dette på en riktig måte, hadde vår verden vært en langt bedre verden å leve i.