Kronikk om sølibatet

Tirsdag den 27. april offentliggjorde DagenMagazinet en kronikk jeg har skrevet om sølibatet i Den katolske kirken. En del av innholdet stammer fra foredraget om sølibatet som jeg holdt i Bergen i fjor. Men store deler av foredragets innhold er tatt bort av hensyn til lengden på en kronikk. Det dreier seg om studiet av konsilstekstene og de pavelige dokumenter om sølibatet. Foredraget ligger tilgjengelig i rubrikken «Foredrag» på bloggen.

Men jeg har innarbeidet noen nye tanker rundt sølibatet grunnet den aktuelle situasjonen. Mitt ønske med kronikken har vært å gi en dypere og mer teologisk forståelse for sølibatet. Det er dessuten viktig å forstå den indre sammenhengen mellom sølibatet og ekteskapet. Begge deler er i dag utsatt, først og fremst på grunn av utilstrekkelig tro og mangel på forståelsen av kall.

Kronikken ligger under «Artikler«.