Artikkel om økologi og teologi

I tilknytning til det forrige innlegget om global oppvarming har jeg lagt ut en artikkel jeg skrev i 2007 om økologi og teologi for tidsskriftet «Liv og Lære» i 2007. Den inneholder noen teologiske skisser som kan være interessant å tenke langs.